Imannak attavinnut attavileqqasut takusinnaavatit

 1. Kabelikkut wifi-kkulluunniit attavinnut atassuserit
 2. Browseri atortakkat ammaruk unalu allariarlugu iserfigalugu: 192.168.1.1
 3. Isissutissat ukua atorlugit sign in nalaani iserit:
  Username: user
  Password: user
 4. Maanna Overview-imut iserputit tassanilu attavissi ataatsimut takusinnaallugu

 5. Takussutissami takusinnaavat atortut suut attavinnut atassuteqarnersut

 6. Paasissutissanik amerlanernik perusukkuit ilisarnaat una tooruk:

  Maanna attavilersimasut atortut pillugit paasissutissat arlallit takusinnaalerpatit: