Hosted shop

Grønlænderne har i stor stil taget e-handel konceptet til sig, hvilket det betyder at den årlige omsætning er støt stigende. Væksten skyldes ikke mindst at de geografiske forhold i Grønland gør e-handel særdeles velegnet.

Desto vigtigere bliver det derfor også for både eksisterende detail butikker og nystartede virksomheder at være tilstede online, når de købelystne forbrugere kommer forbi.

Vi har skabt, hvad vi er trygge ved at kalde et af markedets absolut bedste webshop systemer. Det tager udgangspunkt i, at det skal være nemt og intuitivt at opsætte en moderne og professionel online shop – og alle skal kunne være med, uanset deres brugerniveau.

Et primært fokus derudover har været, at minimere de økonomiske omkostninger og tiden der forbindes med, at opsætte og vedligeholde din shop uden at begrænse antallet af tilgængelige funktioner og muligheder.

Hosted shop er integreret med mere end 20 forskellige systemer, hvilket betyder at alt fra markedsføring, økonomi, lagerstatus, forsendelse, reklamation, statistik osv. vil spille sammen med din shop på en intelligent måde.

Specifikationer og priser

Læs mere om de mange funktioner og integrationer herunder.

Klik her for specifikationer. Klik her for priser.

Er du interesseret? Så tag endelig kontakt til os.