Alle kunder deles om kapaciteten i vores net. Det vil derfor kunne ske, at der i spidsbelastningsperioder ikke vil være den mængde data til rådighed, som dit abonnement giver dig max adgang til.

Der er i hver by afsat en kapacitet som svarer til det solgte ganget med den oversalgsfaktorer der er på de enkelt produkter, Det betyder rent praktisk ,at jo flere abonnementer der er solgt i den enkelte by, jo større er den kapacitet byen har til rådighed på nettet. Er der solgt store mængede erhvervsforbindelser i en by, vil den kapacitet Virksomhederne ikke bruger om aften og natten tildeles privatforbindelserne.

Skal du hente større mængder af data, vil det hjælpe alle hvis du gør dette om natten hvor belastningen er lav.

Vores Erhvervsprodukter har en lavere oversalgsfaktor, hvilket betyder at de som udgangspunkt vil få den kapacitet deres forbindelse giver dem max adgang til.

For alle abonnementer gælder det dog, at kunden skal have et abonnement der passer til kundes forbrug, så er forbruget i længere tid over 90% af kapaciteten vil kunden blive opgraderet til en større forbindelse.