Vi tager vores ansvar som grønlandsk virksomhed alvorligt. Derfor har vi ikke kun ansat færdiguddannede medarbejdere, men er også med til selv at uddanne fremtidens kvalificerede IT-medarbejdere; blandt andet gennem praktikophold.

Er du den fødte problemknuser, og har du både styr på hardware og software? Eller er det altid dig, folk kommer til, når der er problemer med computeren? Så tag en uddannelse som IT-supporter.

IT-supporter uddannelsen

Med IT-supporter uddannelsen opnår du en bred viden om IT der gør dig i stand til at finde fejl og se sammenhænge mellem forskellige systemer, du lærer at opsætte, opdatere og vedligeholde pc’ere samt netværk.

Uddannelsen er bygget op på at man starter først på hoveduddannelsen data og kommunikation. Grundforløb 1 varer 20 uger, og på grundforløb 2 vælger du din uddannelsesretning. Uddannelsen foregår i Danmark og du skal være optaget på en uddannelsesinstitution for at kunne komme i praktik. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold og uddannelsen tager 2,5 år.  Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Arbejdsområde

Det bliver dig som IT-supporter der kommer til at stå for opsætning, opdatering og vedligeholdelse af netværk og pc’er samt fejlfinde og reparere computere og IT-styrede anlæg.

Som IT-supporter kan du arbejde i alle typer virksomheder, hvor der gøres brug af IT.

Vil du læse videre, kan du blandt andet tage en overbygning så du bliver datatekniker med speciale i enten infrastruktur eller programmering, Datamatiker, IT- og Elektronikteknolog eller diplomingeniør.

Adgangskrav

Folkeskolens udvidede afgangseksamen i 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum D i dansk, C i matematik, og D i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

På hovedforløbet, skal du have bestået dansk E, matematik E og engelsk på grundforløbet, – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. årsagen hertil er at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet.

Ansøg

Er du interesseret og har du bestået adgangskravene, så send din ansøgning om praktikophold til os – når dit praktikophold er på plads sender Jern & Metal skolen din ansøgning videre til skolen i Danmark så du kan starte din uddannelse. Der er uddannelsesstart både vinter og sommer og du kan være i praktik inden skoleforløbet starter.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.